Alarm

Intelligente Bygnings Installationer

Komfort, energibesparelser og høj sikkerhed

Alarmanlæg.

 

Alarminstallationer omfatter foruden brand- og tyverialarm også de tekniske alarmer: Røg-, gas-, vand- og el-alarm. I tilfælde af strømsvigt vil alarmanlægget være funktionsdygtigt i minimum 30 min.

 

 

Danmark er et fredeligt land.

 

Det er rimeligt sikkert at bo i Danmark. I bør derfor nøje overveje hvordan I indretter sikringen af Jeres nye hjem.

 

 

Mange fordele ved integration.

 

Kun ved installering af en moderne og integreret alarm kan I udnytte de muligheder for dobbelt funktionalitet som nogle af de komponenter der allerede er købt og installeret i boligen tilbyder. Dermed minimeres behovet, og udgiften, for nye komponenter. Hvis I allerede har tilkoblet røgmelderne til systemet, mangler I f.eks. kun at købe en alarm PIR eller magnetkontakter for også at få tyverialarm i boligen.

 

Fra IHC kan der sendes mails eller SMS med informationer om alarmtypen til jer selv, familien, naboer eller andre i lokalområdet, som hurtigt kan rykke ud og lukke for vandet eller sætte en plade for et ødelagt vindue.

 

Vælges en gammeldags ”stand alone” alarm med opkobling til central, slipper familie eller naboer for evt. at rykke ud. Til gengæld ejer I ikke selv anlægget og opkobling koster typisk mellem 200-250 kr. pr. måned. Hvis I får indbrud efter 10 år, har I således betalt mellem 24 og 30.000 kr. for at få en vagtmand ud at kigge! Samtidig med at tyven har fået bedre arbejdsro, og slet ikke stresses på samme måde.

 

I det omfang IHC systemet er en fast integreret del af husets belysning og de øvrige tekniske installationer, er det oplagt at sammenkoble disse med tyverialarmen. Sammenkoblingen giver f.eks. mulighed for både komfortskabende og energibesparende funktioner:

 

Følgende kan f.eks. ske automatisk ved tilkobling af alarmen:

 

 • Alt lys og de styrede stikkontakter slukkes.
 • Alle energistikkontakter slukkes.
 • Hjemmesimuleringen aktiveres, tænder selvfølgelig først lyset, når det bliver mørkt.
 • Varmeanlægget sænker temperaturen.
 • Ventilationsanlægget nedsætter hastigheden og indblæsningstemperaturen.
 • Solafskærmninger går i automode og udnytter evt. gratis solvarme.

 

Når alarmen frakobles kan følgende automatisk ske:

 

 • Lyset fra bryggers/entre til f.eks. køkkenet eller et børneværelse tændes automatisk, hvis det er mørkt.
 • Alle energistikkontakterne får strøm igen.
 • Varmeanlægget skifter automatisk til normal temperatur.
 • Ventilationsanlægget øger hastigheden og indblæsningstemperaturen.
 • Solafskærmningen går i manuel mode og alle persiennelameller vippes, så der kommer lys ind i huset.

 

Det er således ikke længerer nødvendigt at løbe hele huset igennem for at slukke lys og skruge ned for varmen osv. når hjemmet forlades. Alt dette klares nu ved at tilkoble alarmen.

 

Skulle uheldet være ude, og I alligevel får indbrud, vil IHC alarmen stresse tyven maximalt ved at lade alt lys blinke. Samtidigt aktiveres to kraftige sirener, en indvendig, men også en udvendig, så naboerne bliver opmærksomme, og alle persienner køres op.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klistermærket viser en potentiel tyv, at huset er udstyret med en IHC tyverialarm.

 

De fleste "almindelige" tyve fravælger bevidst et hus med aktiveret hjemmesimulering og en installeret IHC alarm. Der er simpelthen ikke ro til at gennemsøge huset for smykker og værdier, når alt lyset blinker.

 

Modsat den målrettede tyv, som nøjagtigt ved hvad han går efter. Hvis han VIL ind, så kommer han ind, uanset hvilke foranstaltninger der laves.

 

 

Krav fra bygningsreglementet.

 

Med bygningsreglementet fra 2010, (BR10) blev det et krav, at der opsættes mindst én røgmelder i alle nye huse, samt at denne via batteribackup forsynes fra det almindelig el-net. Det er altså ikke længere nok med en batteridrevet røgmelder fra den lokale ”Gør det selv”- butik.

 

Hvis hus og garage sammenbygges, er der også krav om at en evt. dør skal være en branddør, samt at denne automatisk lukkes ved brand. Tilsluttes røgmelderne IHC systemet, får I foruden den automatiske lukning af branddøren, også adgang til systemets mange muligheder for SMS og mailbeskeder.

Udstyres hjemmet med en integreret IHC alarm udleveres der to klistermærker til opsætning - et almindeligt og et spejlvendt.

Sigurd Rings Vej 29 5200 Odense V hp@i-bi.dk 20 62 00 30