Funktioner

Intelligente Bygnings Installationer

Komfort, energibesparelser og høj sikkerhed

Automatiske funktioner.

 

Et gennemtænkt i-bi program indeholder meget mere end blot Sluk Alt funktionen, som efterhånden er standard i alle intelligente husstyringer.

 

Hvilke funktioner der kan opnås afhænger generelt af to ting:

 

1. De komponenter der bliver indbygget i huset.

F.eks. Tryk, med eller uden dioder, lamper, stikkontakter, skumringsrelæ, bevægelsessensor (PIR), temperatursensor, regnsensor, solsensor, vindsensor, magnetkontakter, sirener, kodetastatuer osv.

 

2. De programstumper der bliver anvendt i styringen.

Her har i-bi efterhånden udviklet en lang række af avancerede programmer som væsentligt øger både komforten, funktionaliteten, energioptimeringen og ikke mindst fleksibiliteten af de installerede komponenter.

 

Gennerelt kan man sige at jo flere komponenter et rum indeholder og jo mere avanceret programmet er, jo stører bliver de daglige glæder og de årlige besparelser.

 

 

I det følgende beskrives nogle forskellige funktioner som en installation kan indeholde, samt nogle af mulighederne for besparelser via dobbelt funktionalitet.

 

Autolys:

Ved at installere en bevægelsesmelder (PIR) i rummet kan I frit styre hvordan rummet skal reagere, når I går ind eller ud af rummet. Skal lyset både tænde og slukke automatisk, eller kun slukke, hvis I skulle have glemt det! Bevægelsesmelderen kan også logge en tyvs færden rundt i huset, og sikrer sammen men ”Godnat funktionen” et tilstrækkeligt lys niveau til at I kan finde sikkert frem til toilettet eller rundt i huset om natten.

 

Vinduesvagt:

Monteres der en magnetkontakt i vinduet, får man en indikering af om vinduet er åbent eller lukket. Vinduesvagten giver ikke kun tryghed for at I ikke forlader hjemmet med åbne vinduer, (alarmen vil ikke tilkoble) den giver også mulighed for at få automatikken til at lukke for varmen og køre persiennerne op, når vinduet åbnes. Er vinduet åbent, spærres persiennerne, så de ikke bliver ødelagt ved at køre ned.

 

Yderdørsvagt:

Ved montering af en yderdørsvagt opnås ikke kun alarmovervågning af døren, men også muligheden for at tænde udendørs lyset allerede når I åbner yderdøren, dette kan i mange tilfælde spare opsætningen af yderligere en bevægelsesføler (PIR). Derudover er der selvfølgelig også mulighed for at lukke for varmen, hvis døren er åben for længe.

Røgalarm:

Med bygningsreglementet fra 2010, (BR10) blev det et krav, at der opsættes mindst én røgsensor i alle nye huse, samt at denne via batteribackup forsynes fra det almindelige el-net. Hvis røgsensoren tilsluttes IHC systemet, fås ud over alle mulighederne for SMS og mailbeskeder, stort set også et alarmanlæg.

 

Sluk alt funktion:

Sluk alt funktionen giver udover sikkerhed for at der ikke bruges unødigt strøm på lys og brugsgenstande i huset, også en besparelse på varmekontoen, idet der automatisk kan skrues ned for varmen og slukkes for cirkulationspumpen. En reduktion af ventilationsanlæggets hastighed bidrager ligeledes til energioptimeringen.

 

Global godnat funktion:

Godnat funktionen kan sikrer at alt lys, og alle styrede stikkontakter i huset slukkes, når I går i seng. Samtidigt kan det integrerede system også skrue ned for varmen, låse yderdøren og tilkoble skalalarmen. Funktionen betjenes fra tryk på begge sider af sengen. Kombineres funktionen med ”autolys” og et dæmpbart lampeudtag, kan systemet indstilles til at lyset om natten kun tænder på lavt niveau. Dette sikrer, at I sikkert kan finde frem til køleskabet, eller børnene til jeres dyner, uden at famle rundt i mørket eller falde over glemt legetøj.

 

Lokal godnat funktion:

Den lokale godnat funktion er med til sikrer optimale temperatur forhold i børneværelset. Funktionen, der betjenes lokalt i hvert værelse, sænker rumtemperaturen, spærer PIRén så lyset ikke tændes når barnet vender sig i sengen og slukker for dioiden som indikerer normal temperatur.

 

Global godmorgen:

Sikre at der først kommer strøm til energistikkontakterne når I rent faktisk ER stået op. Lyset tænder også på højt niveau efter aktivering af godmorgen funktionen. PIR i børneværelser som er spæret af en lokal godnat funktion vil fortsat være spærrede.

Funktioner aktiveres automatisk når der bliver aktivitet på et af badeværelserne efter det tidspunkt I har indstillet på husets hjemmeside.

 

 

Varmeanlæg:

De fleste er klar over det fornuftige i at slukke for cirkulationspumpen om sommeren, hvor der alligevel er lukket for varmen. Styres varmen fra IHC, kører pumpen kun når der kaldes på varme fra et eller flere rum. Cirkulationspumpen slukkes altså automatisk, når boligen ikke har behov for varmetilførsel, både sommer og vinter.

Hvis boligens varmeanlæg styres af IHC systemet giver det også mulighed for at ventilationsanlægget indretter sig efter jeres gøren og laden. Nedsat ventilering når I sover eller er væk fra huset giver god økonomi på bundlinjen, uden at der gås på kompromis med luftkvaliteten.

Den temperaturføler, der er installeret i alle rum, kan uden yderligere udgifter også anvendes til udnyttelse af gratis solvarme via fuldautomatiske solafskærmninger.

 

Ventilationsanlæg:

Installering af et ventilationsanlæg er i dag lovkrav. Desværre er der endnu ikke kommet krav om at anlægget skal kunne styres fra et intelligent husstyringssystem som f.eks. IHC. Det er derfor ikke alle ventilationsanlæg, der kan integreres.

 

Kan ventilationsanlægget integreres med IHC får I til gengæld adgang til de mange muligheder for at ventilationsanlægget hele tiden tilpasser virkemåden afhængigt af om I er hjemme, gået i seng, taget på arbejde, eller taget på ferie osv.

 

Fuldautomatisk solafskærmning:

Moderne tætte og gennemisolerede huse bliver lettere overopvarmet af solen, og er huset først overophedet er det dyrt af nedkøle det igen. En fuldautomatisk i-bi styring modvirker ikke kun dette, men lader den gratis solvarme indgå som en aktiv del af husets opvarmning, dermed opnås yderligere en reduktion af varme regningen.

 

Alarmanlæg:

Foruden trygheden ved at have en IHC alarm i huset, får I, fordi IHC er integreret i hele huset, også den komfort at en tilkobling af alarmen automatisk slukker for lyset, skruer ned for varmen, regulerer ventilationsanlægget og sænker solafskærmningen hvis nødvendigt. Alt sammen fra ét tryk. IHC alarmanlægget kan også sikre jer imod brand, vandskader, eksplosionsfare fra gasudslip samt give besked, hvis strømmen til hele huset forsvinder.

 

Velkomstlys

Tænder lyset i det rum det aktiveres fra, samt øvrige rum frem til f.eks. et børneværelse eller køkkenet. Kommer I f.eks. hjem efter mørkets frembrud, evt. med et sovende barn, tænder velkomstlys automatisk lyset hele vejen ned til børneværelset. Har I installeret alarm via IHC kan velkomstlyset aktiveres allerede når I frakobler alarmen.

 

Natlys

For både at vise vej til toilettet om natten, og samtidigt undgå stærkt lys i øjnene, anbefales det at opsætte en PIR og et lampeudtag, som kan dæmpes i alle badeværelser, samt i de rum der fører hen til disse. Efter aktivering af ”Godnat” funktionen og aktivitet i området, tænder lyset nu kun på lavt niveau. Når lyset kun tændes på lavt niveau falder barnet hurtigere i søvn igen. ”Godnat” funktionen aktiveres fra ét af de to trådløse tryk i soveværelset.

 

Hjemmesimulering

Som indbrudspræventiv foranstaltning kan huset sættes til selv at tænde og slukke udvalgte lamper. Hvilke lamper kan I nemt selv ændre. Funktionen er typisk aktiv, når det er mørkt i tidsrummet fra kl.16.00 til 23.00 og:

 

  1. IHC alarmen er tilkoblet eller
  2. Sluk-alt i gang eller bryggers bliver aktiveret.

 

Hjemmesimuleringen stopper automatisk ved frakobling af alarmen eller ved aktivering af velkomstlys.

Det anbefales, at tænde de loftlamper, som I normalt har tændt om aftenen via hjemme-simuleringen. Det kunne f.eks. være lyset i stuen og køkken/alrum samt et værelse evt. det ud mod vejen.

 

Dørklokke

Tilsluttes dørklokken IHC anlægget, kan loftlamper i udvalgte rum blinke to gange, når der ringes på døren. Hvilke rum indstiller I nemt på husets egen hjemmeside.

For at øge usikkerheden hos en evt. tyv, er ringeklokken ikke aktiv, når huset forlades og alarmen eller hjemmesimuleringen er tilkoblet.

 

Sigurd Rings Vej 29 5200 Odense V hp@i-bi.dk 20 62 00 30