Vand

Intelligente Bygnings Installationer

Komfort, energibesparelser og høj sikkerhed

Vand

 

Hvis I ønsker at installere spareforanstaltninger på vandet bør dette ske direkte på de enkelte tappesteder. Tal med jeres VVS installatør om hvilke muligheder I har.

Hvis I derimod har ønsker om at anvende regnvand til toiletskyl, havevanding eller andre steder i huset, kan IHC sagtens styre alt det nødvendige i forbindelse med dette.

 

Sigurd Rings Vej 29 5200 Odense V hp@i-bi.dk 20 62 00 30