Ens tryk

Intelligente Bygnings Installationer

Komfort, energibesparelser og høj sikkerhed

Ens tryk giver den bedste oplevelse.

 

For at opbygge en betjening af huset som er let og intuitiv at betjene, også for jeres gæster, anbefales det at bruge nogle få velvalgte ikoner samt at disse placeres samme sted på alle kontakterne.

 

Alt efter behov opsættes der tryk med det nødvendige antal funktioner ved alle døre. Til et hus med en fornuftig udnyttelse af systemets mange muligheder anbefales det at opsætte et tryk med 6 funktioner og 3 dioder i alle rum, heraf anbefales de tre tryk nærmest døren anvendt til lyset, de øvrige til teknik.

 

Ved generelt at anvende ens tryk i hele huset opleves huset som langt lettere at betjene. Mange oplever også installationen som lettere at betjene hvis flere tryk placeres lodret over hinanden frem for vandret ved siden af hinanden.

 

 

Anbefalede funktioner med tilhørende ikoner:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med disse få ikoner på plads kan en meget stor del af huset betjenes fejlfrit.

 

Antallet af ikoner er ret omfattende, hele listen kan findes her: "Det intelligente hjem / Planlægning / Intuitiv betjening"

 

 

I alle rum anbefales det at anvende det øverste tryk til loftlyset. Lyset vil tænde eller slukke ved tryk. Har I valgt et lampeudtag med lysdæmpning, kan I selv vælge om et langt tryk skal regulerer lyset op og ned, eller om det skal gå i konstant mode.

 

Til tænd/sluk af de styrede stikkontakter anbefales det midterste tryk.

 

For at slukke både lys og de styrede stikkontakter i det pågældende rum anbefales det nederste tryk.

 

 

Sigurd Rings Vej 29 5200 Odense V hp@i-bi.dk 20 62 00 30