Ventilation

Intelligente Bygnings Installationer

Komfort, energibesparelser og høj sikkerhed

Ventilation

 

Installering af et ventilationsanlæg med varmegenindvinding er i dag lovkrav. Desværre er der endnu ikke stillet krav om at anlægget, overordnet, skal kunne styres fra et husstyrings-system, som f.eks. IHC. Kun hvis ventilationsanlæget kan integreres med IHC, bliver det muligt at opnå den højeste komfort i boligen samt den optimale energioptimering af anlæget.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ofte bliver ventilationsanlægget idriftsat og derefter bliver der ikke ændret på det. I mange tilfælde bliver ventilationsanlægget blot styret af et ugeprogram. Men tager vi på arbejde, holder fri eller sover vi på samme tidspunkt uge efter uge, år efter år? Nej, vel. Resultatet er dårlig udnyttelse af ventilationsanlægget og dyr energi er spildt.

 

Ved at anvende et ventilationsanlæg, som kan samarbejde med IHC, kan driften af ventilationsanlægget optimeres meget. Derved opnås et mindre energiforbrug til både ventilatordrift og opvarmning i forbindelse med luftskifte samt færre gener, som f.eks. støj og træk, når I skal sove. Helt uden at gå på kompromis med luftkvaliteten. Samtidig slipper I for selv løbende at skulle tilpasse ventilationshastigheden efter familiens aktuelle aktivitet.

 

At ventilationsanlægget automatisk indretter sig efter jeres adfærd, betyder bl.a. at det hele tiden optimerer virkemåden afhængigt af om I er hjemme, gået i seng, taget på arbejde eller er taget på ferie osv. Hvis ventilationen styres af IHC, får I også forbedrede muligheder for at flytte den gratis solvarme rundt i hele boligen.

 

Kun via et integreret system får I udviget mulighed for, via tryk eller følere, at påvirke ventilationen.

 

F.eks.

 

  • Kan en hygrostat i badeværelserne automatisk øge ventileringen, når fugtigheden bliver for høj.
  • Kan ventileringen øges når lyset i køkkenet indstilles til madlavning.
  • Kan "Godnat" funktionen sænke hastigheden mens I sover.
  • Kan alarmen indstille anlæget til øget eller formindsket ventilering, når I kommer hjem eller forlader boligen.
  • Kan anlæget automatisk hæve ventileringen når boligen indstilles til "Gæster".
  • Kan gratis solvarme flyttes rundt i hele boligen.
  • Kan hastigheden øges i f.eks. 15 minutter når et tryk i et badeværelse aktiveres.
  • Kan ........ listen er lang, og kun fantasien sætter grænser.

 

Et ventilationsanlæg fra Nilan, kan med styringen CTS 602 kommunikere med IHC systemet, og dermed drage fordel af alle mulighederne for automatisk og økonomisk drift af ventilationsanlægget.

 

Sigurd Rings Vej 29 5200 Odense V hp@i-bi.dk 20 62 00 30